Utbildning

Fakta Hjärt och Lungräddning:

Hjärt-lungräddning är en allmänt etablerad och potentiellt livräddande
behandlingsmetod vid hjärtstopp. Utfallet av ett hjärtstopp som behandlas beror
bland annat på patientens underliggande sjukdom/ar, samt tiden det tar från
hjärtstoppet till påbörjandet av HLR. Det är av särskild vikt att tiden till första defibrillering

minimeras då möjligheten till överlevnad försämras med cirka 10 procent för varje minuts fördröjning. Överlevnadssiffrorna, definierat som andel av patienter utskrivna från sjukhuset, brukar i stora material ligga runt 15 procent. För att effektivt kunna tillampa HLR vid insjuknande utbildas man i:

• Ta hand om en medvetslös patient - fria luftvägar, stabilt sidoläge
• Ge mun - till - mun -andning vid andningsstopp
• Kontroll av medvetande och andning
• Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
• Förebygga cirkulationssvikt-stoppa blödning, placering av skadad
• Utföra första hjälpen vid luftvägsstopp
• Psykisk första hjälp
• Organisera och handla på olycksplats, larma

Utbildningen sker i våra lokaler i Stockholms innerstad alternativt i kundens egna lokaler, pris ges på
förfrågan; info@prehospitalgroup.com

HLR (vuxna 8 ar och uppåt) 4 tim:

Denna kurs utbildar kursdeltagarna på insatser vid andningssvårigheter och att
uföra hjärt o lungräddning vid andning och hjärtstopp. Kursdeltagarna kommer
också utbildas i alarmering vid dessa sjukdomsfall samt hur man ska reducera
riskerna för hjärtsjukdomar.

Målgrupper: Företag, Offentlig sektor, föreningar, idrottsklubbar,
privatpersoner, skolor, privat och offentlig sjukvård, ambulans,
räddningstjänst, brandkar.


HLR (Barn) 5 tim:

Denna kurs utbildar fokuserar speciellt på att identifiera och förebygga
andningsstopp hos barn, och att utföra hjärt och lungräddning andning och
hjärtstopp.

Målgrupper: föräldrar (framförallt nyblivna), barnvakter, barnomsorg,
skolpersonal och all annan personal som regelbundet har kontakt med små barn.


D-HLR (defibrillering med halvautomatisk defibrillator) 4 timmar:

Denna kurs riktar sig till personer som skall använda en defibrillator vid hjärtstopp.
Men även utbildning om vad en delegering innebar och hur den juridiskt kan tillgås.

Målgrupp: räddningstjänst, sjukvårdspersonal, säkerhetsvakter, personal
där defibrillator är installerad (flygplatser, hotel, gallerior, offentliga byggnader etc).


TRAUMA & AKUTSJUKVÅRDSUTBILDNING 4 tim/modul:

Moduler från Emergency Medical Technician programmet (USA National Standards)kan erbjudas och skräddarsys.
Undervisningen (vilken även innefattar praktisk träning) sker på svenska språket med stöd av engelsk litteratur
och material. Innehållet i modulerna är komprimerade och förenklade, ger god inblick i akutmedicin och akutsjukvård, moduler:

Medical terminology • Infection control • Stress management • Anatomy & Phsyiology,
Lifting & Moving patients • Initial assessment • Vitals signs • Sample history • Airway management • Shock management
General Pharmacology • Respiratory emergencies • Cardiac emergencies • Acute abdominal emergencies
Injuries to the head and spine • advanced airway • Trauma assessment • Musculoskeletal injuries • Ongoing assessment
Soft tissue & Bleeding • Medical assessment • Respiratory diseases • Cardiac diseases • Altered mental status
Stroke and diabetes • Poisons and overdose • Head & Spinal injuries • Environmental problems • Behavioral emergencies
Allergic reactionsObstetrics and gynecology emergencieas • Geriatrics • Pediatrics­ • Rescue operations
Special operations • Weapons of mass destruction • EMS respons to terrorsim

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, poliser, brandmän, väktare, livvakter, räddningstjänst,
hälsovård, sjukvårdsansvariga på företag. Men även personer som i tjänsten eller privat är i eller riskerar att komma
i kontakt med sjukvård.


Pre Hospital Group ansvarade (jan 2006) för sjukvårdsberedskap och första hjälpen demonstrering för 4000 av AstraZeneca´s anställda med familjer på huvudkontoret i Södertälje under deras årliga julgransplundring.


Från vänster; Filip Richard (leg sjuksköt.) & Peo Danielsson (leg sjuksköt.).

Nyfikna besökare och Martin af Robson (leg narkossjuksköt. och New York Certified EMT)

Framtida forskare på AstraZeneca.....